Cennik

Cennik usług BHP i PPOŻ.

UsługaCena
Stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp , w cenie:
– szkolenia BHP,
– ocena ryzyka zawodowego,
– instrukcje BHP,
– prowadzenie dokumentacji BHP,
– wykonywanie innych zadań służby BHP
od 400 zł
Prowadzenie postępowania powypadkowego500 zł
Pomiar wydatku energetycznegood 400 zł
Opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego na stanowiskuod 80 zł
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny250 zł
Opracowanie instrukcji stanowiskowej BHP250 zł
Opracowanie Planu BIOZod 2000 zł
Sporządzenie IBWRod 1000 zł
Ocena obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego900 zł
Opracowanie programu szkolenia bhp200 zł
Opracowanie programu szkolenia instruktażu stanowiskowego250 zł
Analiza i ocena stanu BHPOd 1000 zł
Przygotowanie do audytu BHPOd 2000 zł
Sporządznie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowegood 1600 zł

Cennik szkoleń

Ilość pracownikówdo 1011 – 2021 – 30
Szkolenie wstępne bhp604530
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami15012090
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych605550
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych907550
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych504540
Szkolenie z zakresu udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej908060
Szkolenia powyżej 30 pracowników – cena do ustalenia.